برش

به شکلی که از برخورد یک صفحه با یک جسم سه بعدی حاصل می‌شود، سطح مقطع آن شکل گفته می‌شود.

در ویدئو زیر می‌توانید تمام سطح مقطع‌های مکعب را ببینید.

یک استوانه را در نظر بگیرید. به خطی که مرکز دو دایره استوانه را به هم وصل می‌کند، محور استوانه می‌گویند.
سطح مقطع استوانه در برخورد با صفحه‌ای موازی با محور استوانه به چه شکل است؟

 

سطح مقطع استوانه در برخورد با صفحه موازی با قاعده استوانه و صفحهٔ مایلی که از قاعده استوانه عبور نکند چه شکلی است؟

 

در سال‌های قبل با مخروط قائم آشنا شدید. سطح مقطع‌های یک مخروط به چه شکل هستند؟

 
در پایه دوازدهم با مقاطع مخروطی بیشتر آشنا می‌شوید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *